آخرین خبرها

تجربه کارمند چیست و چرا اهمیت دارد ؟

آموزش - سامانه استخدام و کاریابی دانشجویان دانشگاه های تهران @job_ut

تجربه کارمند چیست و چرا اهمیت دارد ؟

زمانی که شما روی کارمند های خود سرمایه گذاری می کنید ، آنها نیز روی شما سرمایه گذاری می کنند

تجربه کارمند به تعامل میان کارمند و کارفرما اشاره دارد. یعنی فرهنگ و ساختار محیط کار و اینکه چگونه کارمند آن را درک کرده و چه نقشی در پیشرفت دارد.

بیشتر بخوانید?

http://nopana.ir/to/1783

نوپانا | پایگاه علمی-تحلیلی کسب‌و‌کارهای نوپا

@nopana

استخدام و کاریابی دانشجویان دانشگاه های تهران

درباره نویسنده

مطالب مرتبط