آموزش ها

راهکارهایی برای ارائه رزومه پرمحتوی؛
باتوجه به اینکه بسیاری از دانشجویان و اعضای کانال کاریابی دانشجویان دانشگاه های تهران در ارسال رزومه و موارد مربوط به آن با چالش مواجه هستند. با بررسی های انجام شده و پرس
بیشتر بخوانید

بررسی نکات مهم در عقد قراردادهای کاری
با توجه به اهمیت قرارداد و نگارش آن در این متن سعی شده است به برخی از نکات مهم قراردادهای کاری پرداخته شود؛ «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» یکی از مهمترین
بیشتر بخوانید

تجربه کارمند چیست و چرا اهمیت دارد ؟
تجربه کارمند چیست و چرا اهمیت دارد ؟ زمانی که شما روی کارمند های خود سرمایه گذاری می کنید ، آنها نیز روی شما سرمایه گذاری می کنند تجربه کارمند به تعامل میان کارمند و کارف
بیشتر بخوانید

هوش مصنوعی چیست؟
هوش مصنوعی چیست؟ هوش مصنوعی به سیستم هایی گفته میشود که میتوانند واکنش هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده،شبیه سازی فرایندهای تفکری و شیوه های است
بیشتر بخوانید

دﻓـﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣـــﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۶
دﻓـﺘﺮﭼـﻪ راﻫﻨﻤـﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم   ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ آزﻣـــﻮن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ    دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر    ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۶
بیشتر بخوانید

سابقه کار
آیا شما به دنبال کارهستید؟! وقتی عبارت"با سابقه کار" مرتبط را می بینید به نظرتان گزینه مناسبی برای کارفرما نیستید؟ بیاید به اتفاق فرآیند کارمندیابی را مرور کنیم، شاید از
بیشتر بخوانید

مهارتهای لازم برای حضور حرفه ای در بازار کار
مهارتهای لازم برای حضور حرفه ای در بازار کار  یادمان باشد بیشتر از اینکه ما به دنبال کار باشیم کارفرمایان به دنبال کارمند و همکار مناسب هستند. این قضیه هم شرکت های دولتی
بیشتر بخوانید

ضرورت شناخت استعداد و انتخاب شغل
ضرورت شناخت استعداد و انتخاب شغل  انتخاب شغل و شاغل شدن جز لاینفک زندگی هرفردی است.یکی از مواردی مهمی که باید در انتخاب شغل مورد نظر رعایت شود شناخت شخصیت وتوانایی ها وان
بیشتر بخوانید

نکاتی برای داشتن روابط موفق و رضایت شغلی در محیط کاری
نکاتی برای داشتن روابط موفق ورضایت شغلی در محیط کاری  امروزه برای موفقیت و افزایش رضایت شغلی عوامل مهمی را باید مد نظر قرارداد. در گذشته تصور می شد تنها پرداختهای مالی و
بیشتر بخوانید